Friday, November 16, 2007

Alang Mibabait A Timawa

No One Is Born Free. This poem attempts to assert that suppression of freedom begins at birth.

E me pinili ing kebaitan mu
Bayu ka pa mipusit king yatu
Ila, pánisip da na kang lagyu
King relihiyun da, ika ipalub
E ra ka man kitngan nung bisa kang
Mibait panaun ‘salukuyan
‘Ta nung e me buri ing kabilian
Ning yatung kekang akabaitan
‘Ta nung e me buri ing lagyu mu
Inta nung bisa ka king Budismu
Nanu rugu ing akarapat mu
Ipilit mo reni, ating presyu
O panayan mu pa mung tumua ka
Pota nang mánintun na kang pera
Bayu ka maging tutung timawa
Karing kebit da ‘nyang malati ka
Ala kang karapatang mamili
Karing bagebageng kekang buri
Nung tutu pin ing “numerology”
Pati kalma mu e mu pengadi
Kapilan la mo kaya mikabus
Deni pung ának king pangaipus
‘Tang ának la pa, ala nang gastus
Pilinan ing sariling sapatus

No comments: