Friday, November 16, 2007

Laut Ning Pluto King Yatu

Distance Between Earth And Pluto. This poem presents the flawed standards of intelligence promoted by the academic institution. Instead, schools tend to provide more trivia instead of familiar, practical knowledge.

Nung luban me ing kayang silid keta karela
Ring medalya na, anti lang CDng pinirata
A sasampukaki ketang dalan ning Miranda
Mal la laman oneng asali mu la mung mura
At ali ka pa pilmi nung tutu lang gumana

Karing anggang ának a apulu pa mung banua
Ing laut na ning Pluto king Yatu, ay, balu na!
Nung subukan mu ya mang ikutang ngeni kaya
Ing maliksi nang ipakibat, akakit ku na
“Ahem, the distance in light years is bla-bla-bla-bla-blah”

‘Niang pebalung king Porac ya mete ing indu na
‘Abe ing ibpa nang maibug nang maging kaladua
Gagaga’t aspak siwala, kaku pinulayi ya
Melunus ku oneng mipatiman king kutang na
“Bapa, bapa, makananu ing mumunta keta?”

No comments: