Friday, November 16, 2007

Pun A Matua

Tree Of Old. This poem encourages one to live a life of service, of legacy. Only then can one prolong his life: by leaving something that would be of benefit for those who are still alive.

Lálakad ku king lugal a alang tau
At ikit ing pun a e ku balu lagyu
Mángatagtag la rugu ring kayang bulung
King bakubaku ampong malanging gabun

Ding ayup babo lalabul lang lawiwi
King tula, ring sampaga, e la paytauli
Lupisak, tugak, masayang mipaglandi
Itang pun mu rugu ing malungkut dili

E gagamit siwala, anti na kung ausan
Nitang mángalagas bulung a tanaman
Balang bulung a mananabu, lalawan
Aganaka bigla ring bageng kelinguan

Balang bulung malaguang miras king gabun
Ali malyaring king babo mu magdatun
Makananu ya man kasikan ing buyun
Karas king pampang, lalati ne mung alun

Daralumdum, mángaring talang ing aldo
Yari na ing obra, benging mákapasno
Dapot king balang sukú , tutung lulunto
Ing bayung umpisa; miyadya ka, aro...

Binang malungkut man ing pangapupus biye
Kagulan man ing babiye ning pangamate
Dápat kang mayap, manalakad kang bale
Atin ding tuknang keta kekang kamate

No comments: