Friday, November 16, 2007

Sanu Ing Matimbang: Milabas o Bukas?

Which Matters More: The Past Or The Future? Written in Crissotan (poetic debate) style, the personification of the Past debates with the personification of the Future to see who among them really benefits humanity more.

UKUM

Aldong mayap karing mine para malbe
Ing Apung Ginu pangadi kung mantabe
Agnan palakpakan ding king kakung lele
Mipangamanu la; ninu ing mabule?

Ining pisabian da rening king siping ku
Milabas o bukas: matimbang ing sanu?
Alang gugulisak, 'palto ing respetu
Lakuan ku ne pu ing palage kekayu

MILABAS

Nung ba’t ku masikan, sabian ku kekayu
Aku ing pengari ning daranasan yu
Gatus kekayu, panigaralan yu ku
Para akilala ye ing sarili yu

Ining sablang mangapalyari king biye ku
Ya ing mamili king piblas ning bukas yu
Samasan pakibaluan ing dikil kaku
Nune mulit mu ing kasalanan tau

Tabalu, ba't e da ku pakiramdaman
Mamasala ku, ikit ku na pin ngan yan
Kamatayan, laraman, at karanupan
King tua kung ini, ali mu ku paniwalan?

Nung lulumbug king biye kasakitan ngeni
Kutang yu mu, "Nanu pu waring milyari?"
Ayampang ku ngan, mabilis pa king alti
Tandanan yu ngan at bakalan yung muli

BUKAS

Sagli mu, ibaba mo pa ring kile mu
E keka makasalale ing bili ku
Binandi mu no ngan ding sangkan ning biye ku
‘Nu ko, mángapakayli na ku mu rugu!

Nung lalawan mu, ding angga ping salun ku
Ika’ing makisala king kapalpakan mu
Alben na ka ning tau, ‘tin yang abalu
Dapot ali ngan, gamitan king makatud

Ding depat mu, makasulat la king libru
Silaban mu lang misan, maging lang abu
Oy, pásalamat ka karing anggang butul
Nung ala lu, ninu ika karing tau?

Sikan mung pákapurian, sag'ling atdasan
'Palto karing tau ing katumbalikan
Ning nanu mang depat mu panaun ngean
Inya e mu ku rugu págmaragulan

MILABAS

Aruy, nung magsalita, anti yang Suku
Nune kanaku, alang taganang balu
Nung keka, mangánaua la man ding tau
Ing mumunang pasalamatan mu, aku!

Sigi, 'kutkut mo ring buri mung 'salikut
Basta e páinaua, tutung mákatakut
Mate ya rin ing tau, ding pun maputut
'Pot kaisipan, nu ya ngan mámanyulud

Diwang penakpan, misan da mu akulkul
Mangari kang mapanakong masusukul
Alang málsinta king balatkayung kulul
Mua karing mámiasa, king biga susukdul

Nung ilaut mu ku pa kaibat keluatan
Karing taung danupan king kamasalan
Siguraduan mung alaso mu na la ngan
Ding malyaring pikuanan dang kamalayan

BUKAS

Ali ku máglaram, masikan ka puntu
‘Pot e makan’ta kasikan ‘ting lawe mu
Nanu la sangkan ding marakal a tau
Inya king pamandapat e la pátugut?

Kinimut ngan uling kaku makalawe
Alang panaung igse; king kuyad ning biye
Bang saplala, inagyu dang makamate
Bang atin kanan, menanaman lang pale

Nung e ku maulaga, ba’t páypagal la
Kitnan mu na la wari ring mangakualta
Nung para nanu ing tutulung pawas da?
Patie ‘ti no kaku, ni’ng mimisip keka?

Balikan da ka mu ustung ‘ting ayampang
Oneng e la paybasâ, angga la’ng pampang
Keta batiawan nung nanu'ng pakinabang
Ugse da keka ing e buring ganakan

MILABAS

Wa, balu ku ngan ing amanuan mu rugu
Ding tutuking sabian, pakaisipan mu
Ustung akit dang bukas, asne dalumdum
Kenu la púlandit, ninu ing kakuyug?

‘Ti la mu kaku ring ngamo penugse ra
Talnan masalese, agamit da la pa
Pakaingatan pati ring mangatsura
Ding librung dikil kaku, pataû mo pa?

Gawan mu ita, ala na kang pikutngan
Nung nanung lugal ing masanting puntalan
King kekang pangalili, kekang pagsisian
Ing depat mung obra—obra ning mamulang

E ku ánya'ran ing mabiye kang ‘ti aku
Oneng e mu ku buburan karing tau
Ing dasnan mung kabilian ning metu yatu
Masanting o ali, pegkasakitan ku

BUKAS

Panupaya nung atin kung buring buran
Ini para mu naman king kaligtasan
Ika na’ing sinabi, ‘tin mu ring karokan
Ing akit do ring tau, kakung tulutan?

Pamisanmisan sobra la ping mimisip
Nung makananu ra rugung akuang akit
Kasiglan, kanawan, karitakan sakit
Uli na nini agyu dang mipanyakit

Damusakan ne’ing kalupang ortelanu
Bang ing biye mayan damdaman pang pelalu
King salapi, ing kayang wawa tutulu
Kaungan no ring manyawad anti'ng asu

Potang mikapsuan ne ing alting matako
Potang pangatau na na’ing mangibabo
Mipadukduk ya king mengalabas aldo
Kulait yang "Nanung gewa ku, Ginu ku!"

UKUM

Sag'li, nung makanyan, áminan yung adua
Mituglúngan la pin ding kekong kaladua
Ing biye yu, ikayu rin ing mipángudta
Tutung alang bayu nung ala ping luma

Kabang lilimpas darakal keralanan
E taya balu’ing aldo ning kapupusan
Ing mikibalu'ing Ginu tamung Miglalang
Matampus ya ing yatu misan na' sabian

Kalma ning tau, tataid king milabas
Ampo king págnasan na para king bukas
Ring tau, baluan dang pareu nong armas
Pangadi kung kutngan da la oras-oras

Ulaga ring misumangid a panaun
Tabalu kekayu, para kong apantun
Parang malasa at bage lang pisagum
Ali ku bisang kumabid mu king metung

No comments: