Sunday, December 16, 2007

Bayung Bugtung I

New Riddles I. This is a poem written in riddles style.

Papil a saguling mapirat
Alulan ing kekang utak
-Diploma

Amanu kung sasake pesus
Sakildap la at keka taglus
-Text Message

E wangis ning indu babayaran de
Ambuski magobra ya' rin king bale
-Kayabe

Agya'pang ala yang balu
Automatic ing respetu
-Matua

Karing anggang manatdak
Iya'ng magpabiye anak
-Butu

Agyu na kang atdasan baga kelambatan
Dapot ing gobyernu kaya mung papaburian
-Sigarilyu

Gatas ning baka ating presyu
Bakit ing kaya ala rugu
-Ima

Karing mabuktut gastus ya darala
Karing patakal, ay, gatus a pera
-Puki

Uling e da buring imasala kabang musmus ku
Alben ku no mu reni kabang magkulung king kuartu
-Bold

Meko ya rugung mamaung palis
Migbalik yang salaping dolyaris
-OFW

Kunyari tubu ka Amerika
Potang pakilala me ing kanta
-DJ king Radyung FM

Ini ing aldong panenayan ku
Pakibiye yu no ring aginaldu
-Pasku

Pakiapusan de ing Apung Ginu
Kabud na ka mu dapat tatangu
-Pengari

Sumap e ne balung gamitan Apu
Asalikut ding lubas a letratu
-Computer

'Ganaganang kakulangan ning tau
Iya ing pamansalanan da rugu
-Satanas

No comments: