Wednesday, December 5, 2007

Siwala Ning Magula

Inyang misan a mine ya ing kaladua ku king lugal
Nung nu na ku sinese
Ning Indung kakung liguran tune
Ba't mispak ku salu
Menan'la ring tau

O ali ku na la pin man apakisabian ding anak a
Kakung kalupa daya
Dayang amana king Indu
Sabian yu
Nung kenu
Dapat ing disan ku

Ah... ah...
Kulait ning pusu:

Ba't ditak ditak metampus ing kakung layi
Namalyaring makatas
Nu na ka mengaparas
Ba't balang susun at buyun ning panaun
Mirayu lub king gabun
O Suku nanu'ng salun

A keti sulip misaluak
Karing anak
Karing anak

O't pebusten mu la ring kapatad
King kekatang labuad
Ninu pa'ing magmasabal
Ding kaladua ra inyang mete la
Nu la ngan mo minta
Ba't alang minukyat
King Alaya
King Alaya
Mengasamsam metung metung
'Gang meging maluka king sikanan

Ala na... ala na... ala na...
Ala na kung piulian
Ala na... ala na... ala na...
Ala na kung ulian a balayan

Kapatad
Nung mabiye ka pa rugu't
Atin pang sikanan
Salesen makiramdam
King kanakung anya'ran
Ume ka keni

Kapatad
Wa, ika na mu pin ing
Tauling tau keti yatu
Anti mu ne
Rugung pete'ing
Makarateng
Indu patie

Pepaburen meng saluna't mangaina
Dalasan, mapupupus ing biye

No comments: