Sunday, December 9, 2007

Urban Watas

The Urban Poet. This poem of mine expresses my frustration over wanting to create literature amidst living busily in an urban community.

Kagising ku nandin dinaretsu na ku
King arap ning PC para gawang sulat
Pamanyawad pera karing king gobyernu
Para king proyektu ku Bunduk Arayat

Alang almusal sinakildap kung mengan
Pigpapak ku na mu ing piritung manuk
Apulung minutu para mangan pag’tuan
Limang segundu para’ing danum ayalduk

Ali na ku mipaling danum pandilu
Agyang sisigam ali na ku man lagnat
Tugtug, galunggung, sabun, ‘tang kayi gugu
Sumaka, miblas, kuanan ing bag, lumakad

Ay, nung ninuninu ring taung puntalan
Pak’sabian dikil miyayaliwang bage
Tau Mabalacat, ‘ninyeru Quebiaoan
Musikeru Kulia't ding keang kayabe

Sindi ku pa mung yosi, ‘gyang mapilan mu
Bang kumaba pasensiya (at kumuyad biye)
Mauo ku inya malduk ku saguling C2
Panga alas diyes, sigi, muli na bale

Bukas na mu miblas, panudtud malyari
Dilong imalan at makuyad a maung
Mápun ku’ng bagya kabang mánalbe TV
Ing usa, oyan, melaklak rugung leun!

Ibusni ing kompyuter, ing email lawan
Metung a lagyu Gmail, adua king Yahoo
‘Tang kayi MS Word naman ing pagtripan
Patdan ing TV, kailangan kung silensiyu

Nanu mo’ng mengapalyari king aldong iti
Naydana! Karakal, nu ku magumpisa
Sumulat ku sang kawatasan saguli
Oneng ing isip king pagal mapapata

Uling king siyudad karin mánuknangan
Mabilis ing biye, komusta ya’ing poeta
Nung magkulung mu king silid alang dasan
Ing watas a bisang lumalam poesya

No comments: