Thursday, January 24, 2008

Ing Dutung at Ing Watas

The Tree and The Poet. Artistry can be an excuse for either apathy or sympathy without action.

Aro, ne, itang dutung king mula
Dit na mu dasan ing pangalanta
Kaya, maluat, alang menibala
Ala rugung lagu uling mawa
Sisilip king awang bitiawan ne
Ning watas ibat kilub ning bale
Ing dutung a migkulangan sese
Ing dutung a mayayari na biye

Ing lunus ing tambing memayani
Pusu ning watas a mekasaksi
Buri neng bayuan ing pobreng bili
Dapot e bisang lumual king pali
Ikua nang linimpas ning panaun
Asisilip ne pa mu rin ing pun
King banyu atin timba ning danum
Oneng king pun matamad iraun

Kinua na ne mu ing panyulat na
At miglalang ne mung poesya
Dikil king malukang pun king mula
Kabang kilual awang lalawe ya
Yari kilub ning walung minutu
Ita na’ing saup na king kalulu
At mipasno ya ing kayang pusu
Ita mu ing mipasno, ita mu

No comments: