Saturday, January 12, 2008

Pamangampanya Nang Roy Hermosa

Roy Hermosa's Campaign. Am I imagining these things or are such strategies really employed in campaigns?

Nung atin dapat dian imalan karela
Imalan a sasabing "Vote Roy Hermosa!"
Iya pin ing malagung anak dang dalaga
Lagyu na pa mu sexy ne... Priscilla

Saktu no man ding makasulat king salu
Nang Priscilla Gatbonton a sobrang lagu
Ing balang lumawe king keang susu
Abalu na nung ninu'ng keang ibotu

No comments: