Friday, February 22, 2008

Mau Ya I Mappi

Mappi's Thirsty. A poem about viewing things as part of a process versus viewing things as static objects that don't undergo change. If we are to view each predicament as a part of a certain process, then we would be able to act based on what is needed to help in the completion of the process.

Mebilad patingapun ‘nya mau ya i Mappi
Mengaring Sahara ing akmulan na king langi
Kayumanggi nang balat migkule neng suklati
Susun-susun ing kayang panimanman king páli

Linibut ne ing balen bang manakit ayinum
Ambuski king gintu e na ‘paglibe ing danum
Karas king iskuela kaban atin yang apantun
Oneng yelu ing laman na, e man dugu danum

Mine ya munisipyu’t mengutang karing tau
Nung ninu ing makapagdaun saup king mau
Ing pekapun a opisyal iya’ng karelang tildu
Dapot yelu mu naman ing abiye ning taksiapu

King pisamban melili ya ing malangi batal
Ing buntuk nang mapáli, ay Dios ku, mákakintal
Ikit ne ing pari’t kaya pinulandit samal
O’t yelu mu rin ing yayampang na ning patakal

Istasyun ning radyu ing tutuki nang pintalan
Mebrodkast ing saingsing nang iya sana asopan
De ring sablang kabalen nang kaya mákáramdam
‘Tin peralang kahun ‘neng yelu mu rin ing laman

Kinatuk ya i Mappi karing siping nang bale
King pagal at maung bili kas’wala neng mete
Ding anggang anyaranan danum, nu ya man ume
“Nanan ku rugu ing yelu?” ing gagkas nang pane

Manibat pang nandin abak mau ne i Mappi
Merunut pang-asa inya karela minuli
Kapunta kusina ikit ne ing kayang Atsi
Ayba! Miminum yang danum ing dibpan ning alti

Kitnan neng Mappi nung nu na ibat ing ínuman
“Iskuela, munisipyu, ampo na king pisamban
Balen at karing taung king radyu mákiramdam”
Ngana ning babaing mataluras na akmulan

“Inayan ku la’ rin oneng yelu ing babiye ra”
I Mapping mákalunus ita ing kayang istorya
“Yelu mu rin, wali ku, ing kaku inabut da
‘Nya pangatuno ring yelu kakung penenaya

Akalinguan mung king danum gawa ing yelu?”
Kutang nang Atsi nang Mapping nandin pa mipasno
“Nung tinipun mo ring yelu’t kekang pepalaso
Mekayinum ka sa’t mekapainawa, ali mo?”

No comments: