Saturday, February 2, 2008

Pangabait Nang Pungul Inosenti

Birth of Pungul Inosenti (Baby the Innocent). A poem on the birth of identity, on self-determination, on making a path rather than taking the usual ones.

Sumangid atin metung a yatu
Ding salita ra para king tau
Nung bilangan mu la atlu la mu

Kabait nang Pungul Inosenti
Abalu no ring amanung deti
Malutu, Dilo, ampong Maputi

Uli nita atlu ya' pigpilian
Nung sanu ing buring maging dalan
Dapot e buring pamaliguanan

Kayi sibukan meging Malutu
Wangis da ring mangatua king baryu
Oneng e pa rin kuntentu pusu

Kayi sibukan nang meging Dilo
Kalupa ring sasamba king aldo
Dapot biye e pa meging malino

Kayi sibukan meging Maputi
Anti retang aliwang kakasi
'Neng panamdaman pa rin ing lili

'Nya pisamut na no mu ring atlu
At ing linual aliwa yang anyu
Para keta ala pang amanu

Kemuanan de reng sablang Malutu
Inyang pekiabayan no rugu
Lawe da kaya ali ya tau

Parang kalma'ing disan karing Dilo
Linapit ya saka ya mebulyo
Inya i Pungul mengapalako

Karing Maputi e ne mebigla
"E ka tau," ngara anting sadya
At saka ya rugu mengapalua

Linapit ya'ing metung a kaladua
Saka ne kitnan o't gagaga ya
Sinabi nang Pungul ing istorya

"Ali ku pu balu nung nanu ku
Inya yausan da kung ali tau
Nanu'ng maging lugal ku king yatu"

Pakibat ning kaladuang kasabi
"E ka Malutu, Dilo, Maputi
Oy, metung kang Pungul Inosenti"

No comments: