Monday, March 9, 2009

Love Life Ning Superhero

BABAI

E ka malaram
Akakit ku king
Mata mu ing
Tune mung panamdaman
E ra ka pilitang
Luguran mu ku
Sabian mu mu
Ing atyu king pusu

SUPERHERO

Pakiramdaman mu ku

Balu mu namang
Maliswas ya’ing biye ku
Misyun ku ing
Pagsilbian ding tau
Ala kung oras a
Abayan da ka
King pamanalbe sine
O lele dagat

Anya kalinguan na
Ing pamalsinta
Makatalikala
Na ku king kakung gagawan

O’t e pag-isipan
Pamalsinta e man kailangan
Buri me mu ini
Bang ating kaulan balang bengi
Oneng sandalan da ku
Ding dakal a tau
Sandalan da ku
Pakiyintindian mu

BABAI

Paniwalan ku
Ing bukud tamu
Karing al’wang
Lelang na ning Apung Ginu
Agyu ta’ng magrason
Maglinang, manyaup
Ing romansa king tau ya mu kabud
Pamalsinta at lugud

SUPERHERO

Konseptu ning romansa
Gewa re bang
Aparamdam king tau
Ing e ya kumpletu
Nung alang sinta
Ala na waring ligaya
Lawen mu keta
Dakal mangailangan

BABAI

Oneng aminan mung
Kaluguran mu ku
Nung ya pin ta’ing tutu
Panusignan me’ing kaladua mu

Ing pusu, kikyak ne
Pusu ku pakiramdaman me
O magmakalunus ya
Makasadya ne man ping maging
Maging kekang sandalan
Kekang sandalan
Kekang sandalan
Kaluguran

SUPERHERO

Ali ku maniwala king pamalsintang wagas
Imbentu nea mu’ini ning taung atin mu ring kupas
Dapot pilinan meng daptan, agyu me sang talakaran
Iya pin iyan ing lugud a kakung pa’intunan

BABAI

Ali ku maniwala king pamalsintang wagas
‘Di sana ala nang taung mapait mablas
Dapot subukan kung daptan, pilitan kung talakaran
Iya pin ining lugud a keka yayampang

SUPERHERO / BABAI

Pusu at isip ku
Biklat ku at ikit ing sala
Pakatandanan mu
Iya pin ‘ni ing kakung panata
Aku’ing kekang sandalan
Ika ing sandalan
Aku ing sandalan
Kaluguran

No comments: